Pap Gábor

Pap Gábor nagy hatással van művészekre, kutatókra egyaránt, a mindenre kiterjedő magyar hagyomány életfelfogását közvetíti hitelesen és sikeresen. A szkíta-hun-avar-magyar folyamatosság kutatásában művészettörténeti, vallástörténeti szempontú vizsgálata jellemzi.

28 Products

Szűrők
Done
 • -10% kedvezmény
  Pap Gábor
  5400 Ft

  Népballadáink és hősénekeink A magyar népballada a „kis év” menetében pergeti a maga cselekményét, mégpedig úgy, hogy egy-egy történet rendre két-két állatövi jegyérvénytartamom – mai szóhasználattal: csillagászati hónapon – vezet végig bennünket. A hagyományosan számon tartott, híres-hírhedt „balladai homály” éppen abból adódik, hogy a hónapváltások alkalmával megváltoznak a bolygó-uralmi, illetve…

 • Elfogyott
  Pap Gábor
  39000 Ft

  Műveltségünk hat alappillére Az „Attila-kincs” vallomása Angyali korona, szent csillag A bölcsesség házat épít magának Az ég mennyezeti Jó pásztorok hagyatéka A Napút festője Hat könyv együtt, díszdobozban „Kezdett kirajzolódni a magyar műveltségnek az a hat alappillére, amit én a mai napig is annak vallok. Az első a Nagyszentmiklósi kincs,…

 • Pap Gábor
  5500 Ft

  A százötven éves Nagy István nyomában Nagy István művészetének egyedülálló jelentőségét az adja meg, hogy valamennyi rokon felfogású művésztársa közül egyedül őneki sikerült a népművészet sajátos kifejezésmódját maradéktalanul átmenteni a „magas” művészetbe. Elődei és kortársai legfeljebb színező elemként alkalmaztak népi motívumokat képeiken, a paraszti sors ábrázolását pedig még a legjelentősebb…

 • -10% kedvezmény
  Pap Gábor
  5400 Ft

  A világ alakulása népdalainkban A magyar népdal hosszú távra szóló üzenete az Idő nulla körüli tartományában ígérkezik megfejthetőnek. Ha ez igaz, akkor viszont vele kapcsolatban le kell mondanunk az Állatövről is, a Hétbolygó-rendszerről is, mint az értelmezés lehetséges kereteiről. De hát végül is mit értsünk azon, hogy „az idő nulla…

 • Elfogyott
  Pap Gábor
  4050 Ft

  A magyar Szent Korona „A magyar Szent Korona, a beavató koronák típusába tartozván, nem csak jelképes, de valóságos működésűnek is tételeződik. A magyar közjog, amióta csak adatokkal rendelkezünk felőle, mindig ilyenként kezelte. Ezért nem lehetett helyettesíteni semmilyen más uralkodói fejdísszel, és ezért nem lehetett jogérvényesen magyar királynak tekinteni, akit nem…

 • Pap Gábor
  5000 Ft

  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai Jókai ismeri az erkölcsileg magasrendű hős fogalmát, aki a történet elejétől a végéig emberként (és esetünkben magyarként!) viselkedik. Ez nem azt jelenti, hogy papírosfigurákkal dolgozik, vagy hogy sablonosan jeleníti meg a világot, hanem azt jelenti, hogy akkor még ez a magatartás volt jellemző a…

 • Pap Gábor
  800 Ft

  Hazatalálás füzetek 1. Ismertető füzetünk címében „koronázási jelvények” szerepelnek, a pontosság kedvéért azonban meg kell jegyeznünk: ezek a jelvények sem történeti, sem művészeti, sem közjogi, sem vallási szempontból nem egyenrangúak. A palástot, a jogart, az országalmát, és a kardot sohasem illették a „szent” jelzővel, csakis a Szent Koronát. Őt viszont…

 • -5% kedvezmény
  Pap Gábor
  5700 Ft

  Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember Gárdonyi Géza egyik leghíresebb regénye,  mely Attila hun király idejében játszódik. A könyv a regényt teljes terjedelmében tartalmazza (a régi Dante Könyvkiadó faximile változatában), valamint Pap Gábor elemzését, értelmezését asztrál-mítoszi keretben. „A Bálvány árnyékában”? Vajon miféle bálványról lehet itt szó? És miért írtuk nagy kezdőbetűvel a…

 • Elfogyott
  Pap Gábor
  5700 Ft

  , A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban Garay – Harsányi – Paulini – Kodály: Háry János „Háry János, illletve a vele kapcsolatos népmesei, költészeti és zenei anyag csillagmítoszi keretek között történő vizsgálata régi témája e sorok irójának. A messze idegenben hősködő és hőstetteit itthon tódítva előadó obsitos katona története Plautus…

 • Elfogyott
  Pap Gábor
  5000 Ft

  Népmeséink a világértelmezés szolgálatában Miért nevezhetjük szentbeszédnek a magyar népmesét? Nem az ősvallás-kutatás irányából indult el a kérdésfelvetés. Évtizedek óta folyik nálunk, egy „alternatív” kutatócsoport körében, a magyar népmeséknek csillagmítoszi keretek között történő értelmezése. És mindjárt az első lépések után kiderült, itt nem arról van szó, hogy „Jani bácsi”, a…

 • Elfogyott
  Pap Gábor
  5700 Ft

  Bornemissza Péter Magyar Elektrája A mindenséggel mérd magad! A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban Az ezerötszázas évek derekán alakot ölt az európai tudományosság világképében egy új bolygórendszer. Ebben a Föld már nem mint a Mindenség központja szerepel, csupán mint egy bolygó a sok közül. Eltelik másfél évtized, és… Amit Bornemisza…

 • Elfogyott
  Pap Gábor
  5000 Ft

  …és egyéb tudnivalók magunkról Egy csíki székely keresztszemes hímzés; egy altáji szkíta (szaka) arany övcsat; egy kazettaábra a csengersimai református templom 1761-ben kifestett mennyezetéről. Szentképek? Magyarok? Igen, magyar szentképek! Kik és hogyan „ábrahámosítják” ősvallásunk egyik legfontosabb ránkmaradt tanúját? Hogyan fékezik állóképpé a testetöltés feltámadásban kiteljesedő folyamatábráját? Hogyan fokozzák le tartalmatlan…

 • Elfogyott
  Pap Gábor
  3590 Ft

  Adalékok Bartók Cantata Profanájának értelmezéséhez A művészetek egyetemes történetében kevés olyan mű akad, amellyel kapcsolatban a kortársak és az utókor legjobbjai annyira egybehangzóan nyilatkoztatták volna ki vélekedésüket, mint Bartók Cantata profanájával kapcsolatban, hogy létkérdése az emberiségnek, vajon megérti-e az üzenetét vagy sem, amennyiben megérti, jól érti-e meg vagy sem, végül…

 • Elfogyott
  Pap Gábor
  3791 Ft

  A Toldi-monda Petrus Ilosvanusnál és Arany Jánosnál „Ha az utca embere meghallja Toldi Miklós nevét, tízből kilenc – feltéve, hogy egyáltalán hallott már róla – biztosan Arany János elbeszélő költeményét fogja emlegetni. A maradék egy esetleg arra is emlékezni fog: mintha a költő valamelyik elődjétől (de ki is lehetett az?)…

 • Elfogyott
  Pap Gábor
  4950 Ft

  Csontváryval a Napúton „A világot túlszárnyalni, hazámat a világ központjává tenni, ezt nem kérheti más, mint Attila szelleme vagy maga az Isten, aki Attilát ideküldte, s ezt a földet az emberek gyönyörűségévé teremtette. …alkalmam volt és van mindennap átklelni jó Uramhoz; ea testem tetszés szerint felmondhatja minden percben a szolgálatot,…

 • Elfogyott
  Pap Gábor,Szabó Gyula
  3330 Ft

  Az ember tragédiája a Nagy és a Kis nap-évben „Nincs az egész világirodalomban Madách Imre drámájához fogható mű, amelyik ilyen átfogó és egyetemes módon mutatná be az emberiség útját a bibliai ősidőktől kezdve a történelmi korokon keresztül az elképzelt, előrevetített jövőképig, s ezen keresztül a Teremtőnek azt a tervét, melynek…