Fraknói Vilmos

4 Products

Szűrők
Done
 • Fraknói Vilmos
  3000 Ft

  Ezen megnyugtató szavak után, nem kevéssé meglephette a legátust Mátyás panasza, egy újabb sérelem miatt, melyet állítása szerint a pápától szenvedett. „Fájdalommal tölt el az a gondolat, — így folytatta fejtegetéseit — hogy ellenségeim képesek voltak ő szentségét rábírni, hogy engem kiközösítsen. Vájjon mit vétettem ? Nem vagyok sem eretnek,…

 • -10% kedvezmény
  Fraknói Vilmos
  4500 Ft

  Vitéz János esztergomi érseknek a magyar egyház- és állam körül szerzett érdemei nem ismeretlenek: de a mi ezekről eddig köztudomásra jutott, mindez nem állott arányban az ő nagyhatású tevékenységével, s nem tette fölöslegessé a további búvárkodást. Múlt év őszén, a bécsi császári és a müncheni királyi köynvtárakban fényesen kiállított codexek…

 • -10% kedvezmény
  Fraknói Vilmos
  4050 Ft

  „Viszontagságokban gazdag, ellenmondásokban termékeny, befejezésében tragikus élet történetét fogom előadni. Érdekességét és jelentőségét fokozza az a körülmény, hogy döntő befolyást gyakorolt nemzeti múltunk egyik legnagyobb alakjának pályájára. Hunyadi János oldala mellett, dicsőséges harczainak osztályrészese gyanánt, küzdött egy századnegyeden keresztül Szilágyi Mihály, a nélkül, hogy a király és a nemzet tudomást…

 • -10% kedvezmény
  Fraknói Vilmos
  5400 Ft

  „A magyar nemzet, mely mai hazánkban megtelepedése óta folytonosan a nyugat-európai szellemi áramlatok sphaerájában élt, ezeknek hatását szervezete minden izében most is átérezte. A renaissance irodalmi és művészeti virágai az Alpeseken innen legelőször Magyarországban nyiltak. Az újkor politikai eszméi is korán hatották át itt a szellemeket. Sőt bizonyos tekintetben az…