Ősi Örökségünk Alapítvány

9 Products

Szűrők
Done
 • -10% kedvezmény
  Pais István
  1800 Ft

  Zsarátnok könyvek 30. Pais István, akit a „legmagyarabb filozófus”-nak tartanak, Göcsej szülötte, mint szegény sorból származó bölcselő a maga különféle (filozófiai, történeti, vallási, bibliai) témájú előadásaival némiképp, a szó jó értelmében, József Attila célját igyekezett – igyekszik megvalósítani: „Egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani”. Tartalom: A három imposztorról Az…

 • -10% kedvezmény
  Fehér Mátyás jenő, Fettich Nándor, Szepessy Géza
  2520 Ft

  Zsarátnok könyvek 31. TARTALOM: Bevezető Fehér M. Jenő: Viking kapcsolataink a 6-9. században Fettich Nándor: A kievi magyar fémművességről Szepessy Géza: A „nagyszombati” VINLAND térkép Fettich Nándor: Szent István viking kardja Fehér M. Jenő: TYRKIR az első magyar Amerikában Fehér M. Jenő: Beleknegini viking eredete Péterfalvy János: Magyar Mózes a…

 • -10% kedvezmény
  Geönczeöl Gyula
  2340 Ft

  A Szerző első könyvét adjuk most az olvasó kezébe. Egy válogatást, rövid áttekintést abból a számtalan újságcikkből, tanulmányból, amely eddigi munkásságát jellemzi. Geönczeöl Gyula hosszú éveken át munkatársa volt nemzeti elkötelezettségű emigrációs újságoknak, ahol a távol élő magyar testvéreink szabadon közölhették kutatásaikat, írhattak az elhallgatott magyar múltról. Arról, amit idehaza…

 • -10% kedvezmény
  Dabas Rezső
  2880 Ft

  Zsarátnok könyvek 24. … A mai értelemben vett Ausztria alapjai az egész középkor folyamán kezdetlegesek voltak. Három tartománya (a mai Alsó-Ausztria, Styria és Karinthia) csak lazán kapcsolódtak egymáshoz. Különállóságuk kifejezésre jut abban is, hogy u.n. államiságuknak közös neve nem volt. Ostarrichi, illetve Ausztria alatt még 1192. után is csak azt…

 • Elfogyott
  Dr. Rimanóczy László
  2340 Ft

  Zsarátnok könyvek 17. Dr. Rimanóczy László 1910. október 16-án született Sárpentelén. Gimnáziumi tanulmányait a székesfehérvári cisztercita-rendi Szent István Főgimnáziumban végezte. A pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem a jogi, államtudományi és filozófiai fakultásainak doktorává avatta. Katonai szolgálatra 1939-ben vonult be. Részt vett a felvidéki, erdélyi és délvidéki bevonuláson és a második…

 • Elfogyott
  3240 Ft

  Zsarátnok sorozat 16.Ősi Örökségünk Alapítvány „S ha szorgalmasan tovább folytatjuk európaizálódásunkat, idővel talán – ha közben bele nem pusztulunk – még talán azt is megérhetjük, hogy a Nyugat szeretettel fogad keblére, elismer tiszteletbeli árjának, s besorol bennünket mindjárt a szlávok utáni rangsorba… Még szomorúbb, hogy amíg a mi tudósaink ……

 • Elfogyott
  Homonnay Ottó János
  1890 Ft

  „Az »Ezeréves haláltusa« című ezen könyv átfogó ismertetést ad a magyarság történelmének egyes nagyobb fejezeteiről, és az azt alakító nemzetközi összefüggésekről. Részletesebben foglalkozik az árpádi honfoglalással, Oroszország szerepével a pánszlávizmus kialakulásában, és az 1848-49-es szabadságharc leverésében, rávilágít a katolikus egyház szerepére a Habsburgok oldalán tett nemzetáruló kiállásával. A könyv tele…

 • Elfogyott
  Dr. Bencsi Zoltán
  1350 Ft

  Zsarátnok könyvek 13. Bencsi Zoltán (1892-1945) volt az első, aki felvállalta a turáni gondolat gyakorlatba történő átültetését, szervezését, megvalósítását, vezetését. Ezt követően egész életét a meg nem értés és az üldöztetés kísérte. A szándék a nálunk öntudatosabb turáni népek összefogása volt. A turáni mozgalom céljai között szerepelt a magyar életmód,…

 • Elfogyott
  Szilveszter Jenő
  700 Ft

  Zsarátnok könyvek 11. Szilveszter Jenő szerzőről sajnos kevés, majdnem semmi adatunk nincs. Annyit tudunk róla, hogy az emigráció tagja volt és 1967-2001 között jelentek meg cikkei „A Nap Fiai” című, argentínai magyar folyóiratban. Most a cikksorozat könyv formában is olvasható. Bennünket, magyarokat gyakran neveztek Európa pogányainak a múltban és sajnos…