Czakó Gábor

10 Products

Szűrők
Done
 • -10% kedvezmény
  Czakó Gábor
  2650 Ft

  Jézus példabeszédeket használt, még tanítványai körében is. Hogy ne értsék a kívülállók? De hiszen maguk a tanítványok is állandóan magyarázatot kértek tőle! Eszerint ők sem értették a tanítást? Amikor megkapták, földerültek a szívük mélyéig, majd a derültség lassacskán homályosodni kezdett bennük, míg újra nem értették a Mestert. Hogy e papírművecske…

 • Elfogyott
  Czakó Gábor
  2457 Ft

  Esszék és tanulmányok a magyar nyelvről Népmeséinkben a griff emeli föl az alvilágból a fölsőbe Fehérlófiát. Mintha hajszálra ezt a jelenetet látnánk a Nagyszentmiklósi kincs aranykorsóin! A középkori permi bronzokon elénk táruló látvány lényege is ugyanez! Létezik út, melyen átjárhatók a hajdani terek és idők? Mit tudtunk meg az évszázada…

 • -10% kedvezmény
  Czakó Gábor
  2511 Ft

  Beavatás lehetne Az új esszékötet a hajdani Beavatás útját folytatja: a test és a lélek örök feszültségeit figyeli, melyek az embersors velejárói. Mi jobb? Ész nélkül élni, vagy hit nélkül? Egyáltalán lehetséges-e? Milyen ember az esztelen? És a hitetlen? Hová vezet az esztelenség és hová a hitetlenség? Az eszetlen buta…

 • Elfogyott
  Czakó Gábor
  2457 Ft

  Anyanyelvünkről írott könyvei sorozatában Czakó Gábor talán ebben a kötetében jutott legmélyebbre anyanyelvünk megismerésében. Mégpedig a maga jellegzetes három eszközével.  Ismét nagyot lépett előre a gyökrendszer többes gyökcsalád kapcsolatainak föltárásában. Például a rem, remeg, reng, rendít, remény – rém, rémül; ráz, ránt, ront, rez, reszket, retteg, rezeg, rozoga, rozzan, rozzant;…

 • Elfogyott
  Czakó Gábor
  2511 Ft

  A Csodák csodája Beavatás könyv is lehetne, mivel a témák a régiek: Isten és ember kapcsolata, a népvándorlással érkező harmadik világháború veszélye, az emberi személy mai helyzete. Konok könyv a Csodák csodája. Azért, mert szerzője az okot és az ellenszert is vizsgálja már vagy ötven éve. Az ok latinul a…

 • Elfogyott
  Czakó Gábor
  2457 Ft

  A magyar nyelv-, mese- és zenekincs számos eleme megtalálható a finnugor népek kultúrájában, de szétszórva és töredékesen. Együtt az összes sehol. S ahogy távolodnak e népek a Dél-Uraltól, úgy ritkulnak. Honnan, s merre áramlottak? Nyugati csoportjuk szabar-tapar-szabir-szibir-szavir-szavard stb. neve tömérdek ókori iratban fordul elő, de ami számunkra a legfontosabb, a…

 • Elfogyott
  Czakó Gábor
  2457 Ft

   A magyar gyerekek és tanáraik zömmel utálják a magyar nyelvtant, mert nem találkozik nyelvérzékükkel. Különösen azért, mert nem a mi toldalékoló nyelvünkre szabatott. Pedig a Magyar Nyelv szótára – szerzőik után: a Czuczor-Fogarasi, (1862-1874) – páratlan pontossággal leírta nyelvünk működését, ám a finnugor származás kizárólagos kérdéssé tételével a „tudományosság teréről leszoríttatott.”Az…

 • -10% kedvezmény
  Czakó Gábor
  2340 Ft

  A Beavatás esszésorozat IX. kötete világunk – Gazdaságkor – s ezen belül az ember és szellemi-fizikai valója, környezete ügyes-bajos dolgairól szól a politikán túli megközelítésben. Czakó Gábor író új könyve. 403 oldal Czakó Gábor

 • Elfogyott
  Czakó Gábor
  2457 Ft

  Kedves Olvasó: az első magyar nyelvrégészeti kötetet tartja a kezében. A nyelvrégész a nyelv mélyére merül, de nem csupán a nyelvet, mint olyant kutatja, ahogy a régész sem a földet meg a vizet tanulmányozza, hanem a földben-tengerben lappangó emberi hagyatékot. Mindketten leletekkel dolgoznak. A leletek tények, ám értelmezésükhöz a nyelvrégésznek…

 • Elfogyott
  Czakó Gábor,Juhász Zoltán
  2565 Ft

  Czakó Gábor és Juhász Zoltán közös kötete a magyar nyelv és zene számítógépes kutatásával alapvető, új fölismerésekre vezetett. Összevetette a Czuczor Gergely és Fogarasi János A magyar nyelv szótára (CzF), valamint a Tótfalusi István által jegyzett Magyar Etimológiai Szótár (MESz) elektronizált kiadásait, ily módon a magyarnak közel 60 nyelvvel való…